#20latSMD: Joanna Haba

20/02/2014 | #20latSMD #urodziny

JHJoanna Haba – od września 2004 w Młodych Demokratach. Aktualnie Przewodnicząca Regionu Dolnośląskiego oraz Członek Zarządu Krajowego. W przeciągu ostatnich blisko 10 lat pełniła kolejno takie funkcje jak: Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej S”MD” Wrocław, Członek Zarządu Koła S”MD” Wrocław (2 kadencje), Sekretarz Koła „SMD” Wrocław (2 kadencje), Członek Konwentu Regionalnego Regionu Dolnośląskiego, Skarbnik Regionu Dolnośląskiego.

Pamiętam jak jeszcze w gimnazjum wybrałam się na „drzwi otwarte” jednego z wrocławskich LO i m. in. trafiłam do sali, w której udzielano doradztwa zawodowego. Zapytano się mnie co bym chciała robić w przyszłości. Odpowiedziałam, że chcę zostać psychiatrą, albo politykiem. Miła pani wzruszyła ramionami i powiedziała, że nie jest w stanie mi pomóc. Wymyśliłam zatem, że pójdę do liceum kształcącego lekarzy i zapiszę się do młodzieżówki. I tak też zrobiłam.

Moje pierwsze spotkanie Młodych to 2 września 2004 roku. Wszyscy byli ode mnie starsi. Czułam się lekko onieśmielona. Czymś co pomogło mi się przełamać i wpłynęło na moje totalne zaangażowanie w działalność S”MD” była akcja „4 razy tak” – zbieranie podpisów pod projektem referendum w sprawie zmian konstytucji. Potem już poszło z górki… 2005, 2006, 2007… – praktycznie co roku kampania, akcje, marsze, konwencje. Wraz z upływającym czasem rosło moje przekonanie o słuszności mojego wyboru, a także o tym, że mogę mieć realny wpływ na otaczającą mnie rzeczywistość.

2008 rok to początek kolejnego rozdziału pt. „praca zawodowa dla PO”, który zakończył się dla mnie w tym roku i tym samym skłania mnie do wielu refleksji, podsumowań, a także podziękowań, w szczególności dla Was – dla Młodych Demokratów. To Wy we mnie uwierzyliście, pozwoliliście mi być sobą, realizować wszystkie swoje plany i marzenia, nieustannie się rozwijać, pielęgnować idee i wartości. Przyjęliście mnie do swojej rodziny. To dzięki Wam mogę być częścią projektu trwającego już 20 lat. Udało nam się wiele osiągnąć w tym czasie! Za to wszystko i jeszcze więcej serdecznie dziękuję i życzę nam wszystkim co najmniej kolejnych 20 lat.

List Przewodniczącego na 20 lat S”MD”

| #20latSMD #urodziny

Dokładnie dziś mija 20 lat od powstania Stowarzyszenia „Młodzi Demokraci” pierwszej w historii politycznej organizacją młodzieżowej, której matka-partia… jest jej własną córką.

Jakkolwiek kuriozalnie by to nie brzmiało to właśnie Młodzi Demokraci począwszy od 2001 roku zagwarantowali szybki i sprawny rozwój struktur krajowych Platformy Obywatelskiej. Od 1994 roku wychowujemy liderów życia społecznego i politycznego. Nie boimy się angażować w politykę, bo uważamy, że to właściwa droga zmiany tego, z czego nie jesteśmy zadowoleni. Zamiast ślepej i bezproduktywnej kontestacji szukamy najlepszych rozwiązań.

Młodzi Demokraci dorastali wraz z wolną Polską. Wystarczy uświadomić sobie, że najmłodszy 16-letni wówczas członek Stowarzyszenia dziś, nikomu wieku nie wypominając, liczy sobie 36 lat. Wielu z założycieli naszej organizacji to dziś ojcowie i matki a i pewnie jakiś dziadków dałoby się znaleźć. Ten upływający czas, najbardziej pokazuje jak wiele doświadczeń, spojrzeń i perspektyw łączy w sobie środowisko Młodych. Do klasycznych już sytuacji należą te, kiedy dochodzi to przywitania i dwie obce sobie osoby łączy wspólne – „To Ty też jesteś z Młodych?”. To często wystarczy za kilka godzin zapoznawczej rozmowy. Dlaczego tak się dzieje? Przede wszystkim, dlatego, że mimo upływu 20 lat od powstania nasze środowisko spaja kilka niezmiennych przekonań.

Przede wszystkim głęboka wiara w siłę społeczeństwa obywatelskiego. Uważaliśmy i uważamy, że modernizacja i zmiana Polski możliwa jest przede wszystkim za sprawą aktywności Polaków. To warunek niezbędny. Najlepsze programy reform, najbardziej sprawni urzędnicy, najnowocześniejsze systemy zarządzania nie przyniosą oczekiwanej zmiany, jeśli nie stoi z nimi aktywność obywatelska. Ten proces „brania spraw we własne ręce” dziś jest znów tak bardzo widoczny jak na początku lat  90-tych, choć przybiera inne formy. Wystarczy przywołać, inicjowane często przez samorządowców z naszego środowiska, wdrażanie budżetów obywatelskich – kapitalnego mechanizmu konsultacji i bezpośredniego wpływu mieszkańców na ich lokalne otoczenie.

Drugim niezmiennym i wspólnym dla wszystkich Młodych Demokratów fundamentem jest przeświadczenie, że miejsce Polski leży w ramach struktur zjednoczonej Europy. Na rzecz integracji działamy od samego początku. Jesteśmy pierwszą tak aktywną międzynarodowo młodzieżową organizacją polityczną powstałą po 1989 roku. Członkostwo w międzynarodowych organizacjach takich jak YEPP (Youth of European Peoples Party), EDS (European Democrat Students) czy DEMYC (Democrat Youth Community of Europe) to stały element naszej działalności. Warto pamiętać też o silnych, bilateralnych relacjach z naszymi partnerami takimi jak choćby Junge Union (organizacja młodzieżowa CDU/CSU). Nasza aktywność międzynarodowa to nie tylko budowanie umiejętności wypracowywania wspólnych rozwiązań na poziomie europejskim, ale przede wszystkim bezcenna sieć kontaktów i osobistych relacji z tymi, którzy będą decydowali a czasami już decydują o losie swoich ojczyzn. Wystarczy przywołać głośny ostatnio przykład naszego kolegi z YEPP a dziś 27-letniego Ministra Spraw Zagranicznych Austrii. Te silne, koleżeńskie relacje to duży kapitał, którego nie wolno zmarnować.

Dziś ten kapitał staramy się wykorzystać do wzmacniania europejskich aspiracji naszych sąsiadów na wschodzie. W czasie tak trudnym, jak dzisiejsza sytuacja na Ukrainie, Młodzi Demokraci są aktywni zarówno na szczeblu politycznym jak i angażują się bezpośrednią pomoc – w ostatnich tygodniach zrealizowaliśmy ogólnopolską zbiórkę darów dla uczestników Majdanu gromadząc w kilkudziesięciu punktach wiele ton odzieży, medykamentów i żywności dla tych, którzy dziś walczą o swoją wolność.

Trzeci z filarów naszych wspólnych poglądów stanowi, z całą pewnością, przekonanie o sile wolnego rynku. Nie jest to naiwna wiara w to, że mechanizmy rynkowe wystarczą do sprostania wszystkim wyzwaniom społecznym i ekonomicznym, przed jakimi stoi Polska, ale raczej przeświadczenie, że wolność gospodarcza jest niewzruszalnym elementem systemu demokratycznego. Odpowiedzialność, jaką nakładamy na instytucje Państwa to przede wszystkim zagwarantowanie równych szans na starcie każdemu, kto chce własnoręcznie budować swoją przyszłość.

Można byłoby przywołać jeszcze wiele wspólnych dla każdego Młodego Demokraty cech i zapatrywań. Są też sprawy, w których się różnimy, a dyskusja wokół nich trwa od dnia założenia Stowarzyszenia. To dobrze, bo SMD to żywy organizm, który zmienia się przez aktywność swoich członków. Potrafimy i chcemy ze sobą rozmawiać, bo tylko w dialogu, w dyskusji, w starciu poglądów rodzą się mocne i trwałe idee.

Po tych 20 latach przywołać można wiele zmian, które inicjowaliśmy i które udało się zrealizować – choćby sztandarowy przykład postulatu powstania armii zawodowej. Wymienić wypadłoby też tych wszystkich, którzy zakładali S”MD”, kierowali jego pracami czy mieli silny wpływ na to, jakim środowiskiem jesteśmy. Równie długa mogłaby być lista naszych przyjaciół, choć i przeciwników politycznych spotkaliśmy na swojej drodze wielu. Na te wszystkie listy zasług, podziękowań i osobistych życzeń zabrakłoby miejsca a prawdopodobieństwo, że byłyby one kompletne jest nadal znikome. Młodych Demokratów, którzy od 1994 zaznaczyli się w historii Stowarzyszenia jest zbyt wielu, abym podjął się tego zadania. Każdy z kilkudziesięciu tysięcy młodych ludzi, którzy przez 20-lat aktywnie uczestniczyli w naszym wspólnym projekcie, zostawił w nim swoją cząstkę. Za te wszystkie wspólne akcje, inicjatywy, rozmowy w imieniu dzisiejszych członków Stowarzyszenia serdecznie dziękuję. Niezależnie od wieku wszyscy nadal jesteśmy „pokoleniem z pasją” !

Bartosz Domaszewicz

Przewodniczący Zarządu Krajowego

Stowarzyszenia „Młodzi Demokraci”

logoSMD20lat