Moja misja w ONZ, New York

08/10/2014 | #New York #ONZ #praktyki

IMG_0829_K7_orig

W październiku 2013 roku zaczęłam zastanawiać się nad wakacyjnym stażem, który podniosłaby moje kwalifikacje zawodowe. Weszłam na stronę internetową http://www.msz.gov.pl/pl/ i w zakładce: „praca i kariera” znalazłam liczne oferty wyjazdu dla studentów na praktyki we wszystkich krajach świata, z którymi Rzeczpospolita Polska prowadzi stosunki dyplomatyczne. Pomyślałam, że jest to niesamowita okazja, aby poznać inną kulturę, fajnie spędzić wakacje i otrzymać dobre rekomendacje. Za cel obrałam Stałe Przedstawicielstwo RP przy Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku.

IMG_0379_Ss_orig

Praktyczne informacje dla kandydatów

Praktyki mogą się odbywać w ciągu całego roku kalendarzowego, a czas ich trwania w przypadku praktyk studenckich i zawodowych nie może być dłuższy niż 3 miesiące.

Wymagania dla kandydatów są podstawowe. Wystarczy posiadać obywatelstwo polskie lub innego z krajów członkowskich Unii Europejskiej, być studentem ostatniego roku studiów pierwszego stopnia, jednego z trzech ostatnich lat jednolitych studiów magisterskich, studiów drugiego stopnia, studiów trzeciego stopnia lub studiów podyplomowych oraz studiować na kierunku istotnym z punktu widzenia potrzeb Ministerstwa. Co ciekawe, możliwe jest zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy. Może on trwać do 12 miesięcy i jest finansowany ze środków Urzędu Pracy. Warto też  zapoznać się z następującym aktem prawnym: Zarządzenie nr 13 Dyrektora Generalnego Służby Zagranicznej  z dnia 30 maja 2011 r.  w sprawie organizacji i zasad odbywania praktyk, wolontariatu oraz stażu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i placówkach zagranicznych.

Kompletne zgłoszenia na właściwych formularzach aplikacyjnych które są dostępne na stronie internetowej ministerstwa należy przesyłać na 45 dni przed planowaną praktyką.

Po korespondencji mailowej ze Stałym Przedstawicielstwem RP przy ONZ zaproszono mnie na rozmowę kwalifikacyjną przez Skype. Odbyła się w języku polskim i angielskim. Po zakończeniu rozmowy zaakceptowano moją kandydaturę i poproszono o wskazanie terminu.

IMG_0769_yB_orig

Na czym polega staż?

Pierwszy dzień jest przeznaczony na zwiedzanie i wyrobienie przepustki do budynku ONZ przy 1 Ave, gdzie wstęp mają tylko pracownicy. Z zewnątrz miejsce to robi niesamowite wrażenie. Oprócz wspaniałej infrastruktury i ogromnej ilości flag narodowych, znajduje się tam wielki ogród.

IMG_0797_q0_orig

Natomiast w środku można znaleźć różnego rodzaju przedmioty ze wszystkich zakątków świata (obrazy, rzeźby, biżuterię). Na balkonie z widokiem na Brooklyn i Pepsi Point znalazłam nawet fragment muru berlińskiego!

IMG_0755_BW_orig

Z kolei siedziba polskiej misji dyplomatycznej znajduje się na 3 Ave w pięknym wieżowcu na 30 piętrze. Praktytant dostawał swój pokój z widokiem na cały Manhatan. Szczerze powiedziawszy byłam tam tylko dwa razy, bo cała praca odbywała się i tak w głównej siedzibie ONZ.

Trafiłam na bardzo intensywny okres dla stosunków międzynarodowych, a mianowicie konflikt na Ukrainie i w Strefie Gazy. Pracy było bardzo dużo, ponieważ posiedzenia Rady Bezpieczeństwa odbywały się prawie codziennie. Z każdego z nich sporządzałam raporty i sprawozdania. Jednego dnia debata ws. Middle East trwała 8 h. więc sporządzenie zwięzłej notatki nie było łatwe. Sama organizacja ma sześć języków oficjalnych i roboczych: arabski, chiński, angielski, francuski, rosyjski i hiszpański. Nie ma tłumaczenia na język polski, więc każdy praktykant musi mówić biegle w jednym w powyższych. Słownictwo na posiedzeniach organów ONZ jest fachowe, dlatego pierwszy dzień sprawia spore trudności. Często nawet osoby anglojęzyczne nie znają znaczenia terminów, którymi posługują się tamtejsi dyplomaci. Po tygodniu nie ma już żadnego problemu. Oprócz posiedzeń RB, miałam okazję uczestniczyć również w kilku obradach Zgromadzenia Ogólnego, co było dla mnie niezwykłym przeżyciem. Z powodu napiętego grafiku pracowników misji, miałam zaszczyt reprezentować swój kraj przy stole z tabliczką Poland. To chyba najprzyjemniejsza chwila całego pobytu w USA.

IMG_0842_j2_orig

Na zakończenie stażu niespodziewanie musiałam napisać test sprawdzający moją wiedzę, na podstawie którego uzupełniono moje rekomendacje. Otrzymałam ocenę bardzo dobrą i wróciłam do domu nie tylko z nowymi doświadczeniami, ale i z wielką energią do działania i głową pełną pomysłów. Serdecznie zachęcam wszystkich do spędzenia wakacji właśnie w taki sposób. Świat daje nam tyle możliwości – wystarczy tylko sięgnąć po informacje w Internecie!

* Szczegółowe informacje na temat praktyk, wolontariatu i stażu w MSZ oraz w placówkach zagranicznych można uzyskać przesyłając zapytanie do Biura Spraw Osobowych za pośrednictwem formularza kontaktowego lub e-mailem na adres praktyki@msz.gov.pl. Możliwy jest również kontakt telefoniczny pod numerem 22 523 81 67  lub 22 523 82 78.