Zamachy we Francji

14/11/2015 | #Paryż #zamachy

W imieniu Stowarzyszenia „Młodzi Demokraci” członkowie koła w Warszawie złożyli dzisiaj hołd ofiarom zamachów w Paryżu. Zapalili znicze i wpisali się do księgi kondolencyjnej, wyłożonej pod budynkiem Ambasady Francji w Warszawie. Wszyscy solidaryzujemy się z Francuzami i rodzinami ofiar.

 

 

Je Suis Charlie

08/01/2015 | #CharlieHebdo #Paryż #zamach

Wczorajszy zamach w redakcji pisma „Charlie Hebdo” w Paryżu to bezprecedensowy atak na wolność słowa i swobodę twórczą. Dziennikarstwo jest zawodem przepełnionym pasją poznawania i opisywania świata. Czasem zamienia się w walkę posługującą się słowem, rysunkiem lub fotografią. Przeciwko dziennikarzom uzbrojonym w ołówki i długopisy stanęli religijni ekstremiści – fanatycy z automatyczną bronią w ręku.
Kategorycznie potępiamy barbarzyński akt terroru, który miał miejsce w jednym z najważniejszych dla europejskiej kultury i myśli miejsc.
Pragniemy złożyć najszczersze kondolencje rodzinom ofiar wczorajszego, tragicznego zdarzenia oraz całemu Narodowi francuskiemu. Narodowi, który ze słów: „Wolność. Równość. Braterstwo” (fr. „Liberté. Égalité. Fraternité”) uczynił swoją dewizę.
Jesteśmy z Wami!

L’attentat d’hier dans la rédaction de „Charlie Hebdo” à Paris est une attaque sans précédent contre la liberté d’expression et de création. Le journalisme est un métier plein de passion de découvrir et de décrire le monde. Parfois, c’est un combat qui se sert des mots, des dessins ou des photos. Contre les journalistes armés de crayons et de stylos étaient les éxtremistes religieux – les fanatiques avec des armes automatiques dans les mains.
Nous condamnons catégoriquement cet acte barbare de terreur qui a eu lieu à l’une des villes les plus importantes pour la culture et la pensée européenne.
Noud voudrions exprimer nos sincères condoléances aux familles des victimes et à la Nation française tout entière. À la Nation qui a pris les mots: ” Liberté. Égalité. Fraternité” pour sa devise.
Nous sommes avec vous! Depuis hier, nous sommes tous Charlie!

Traduction: Adrian Kłodrawski

rancja