SMD w Wyszehradzie. V4 Youth Conference in Hungary

09/12/2014 | #konferencja #V4 #Wyszehrad

W dniach 5-7 grudnia 2014 roku Łukasz Borkowski z Tomaszem Kanieckim udali się z wizytą do Wyszehradu w celu uczestnictwa w międzynarodowej konferencji organizacji młodzieżowych Grupy Wyszehradzkiej z udziałem Rumunii, Serbii, Chorwacji i Ukrainy.

Spotkanie przybrało formę platformy do wymiany spostrzeżeń dotyczących udanej transformacji politycznej i gospodarczej regionu. Paneliści, w tym Zbigniew Krużyński – Narodowy Koordynator Współpracy Wyszehradzkiej w MSZ, zgodnie stwierdzili, że współpraca wyszehradzka jest najskuteczniejszym forum regionalnym w Europie Środkowej i z pewnością nie wyczerpała jeszcze swojego potencjału.

W trakcie konferencji upewniliśmy się, że młodzież z krajów V4 łączy entuzjazm dla integracji europejskiej, ale też chęć decydowania o własnym losie, przekonanie, że o edukację i rozwój trzeba dbać wspólnie. Nie boi się zmian ani wyzwań globalizacji, ale chce aktywnie współtworzyć zjednoczoną Europę Środkową. Uczestnicy postanowili sobie za cel dalsze wzmocnienie pozycji naszych państw na arenie międzynarodowej oraz zagęszczenie sieci powiązań, także społecznych pomiędzy państwami V4. Nasi przedstawiciele podkreślili również potrzebę wzmocnienia dialogu w kwestii promocji kontaktów kulturowych między krajami.

Współpraca wyszehradzka sięga korzeniami czasów wspólnej walki na rzecz przemian demokratycznych oraz nielegalnych wówczas kontaktów Solidarności Polsko Czechosłowackiej i Solidarności Polsko-Węgierskiej. Po odzyskaniu wolności, dzięki Deklaracji Wyszehradzkiej z 15 lutego 1991 r., współpracę tę podnieśliśmy do rangi międzypaństwowej i do dnia dzisiejszego umacniamy jej pozycję na politycznej mapie kontynentu.

Relacje z organizacjami z Grupy Wyszehradziej są dla naszego stowarzyszenia bardzo ważne. Z tego powodu SMD aktywnie wspiera dialog i współpracę na szczeblu młodzieżowym.

Za doskonałą organizację i gościnność serdecznie dziękujemy naszym przyjaciołom z węgierskiej organizacji Fidelitas.

Konferencja w Wilfried Martens Centre for European Studies

15/09/2014 | #EDS #konferencja

W ostatnim czasie Polska odnosi bardzo wyraźne sukcesy polityczne w Unii Europejskiej. Świadczą o tym wybór Donalda Tuska na stanowisko Przewodniczącego Rady Europejskiej oraz przekazanie portfolio Komisarza ds. rynku wewnętrznego Elżbiecie Bieńkowskiej. Oznacza to, że przywódcy krajów UE darzą nas dużą dozą zaufania, jednak musimy mieć świadomość, iż objęcie tak wysokich stanowisk wiąże się z ogromną odpowiedzialnością za całokształt Wspólnoty. Ważne jest natomiast uzmysłowienie, że od tego jak poradzimy sobie z najtrudniejszymi problemami zależeć będzie nasza dalsza pozycja polityczna w Europie.

Podobnego zdania są również eksperci z Wilfried Martens Centre for European Studies – think tanku Europejskiej Partii Ludowej (EPP). Podczas zorganizowanej w ich siedzibie konferencji dotyczącej polityki konkurencji UE przedstawili oni najważniejsze wyzwania jakie stoją przed nowo wybranymi władzami Unii.

Zarówno w opinii organizacji jak i Posłów do Parlamentu Europejskiego teraźniejsza kadencja może okazać się jedną z najtrudniejszych, a jednym z powodów tego twierdzenia jest duża ilość zasiadających tam eurosceptyków oraz możliwe kłopoty z uzyskaniem odpowiedniej większości podczas głosowania. Przed Unią Europejską stoi niezwykle skomplikowane wyzwanie w postaci rozwiązania nasilających się zagranicznych konfliktów wpływających bezpośrednio na naszą kondycję finansową. Mowa tu nie tylko o Ukrainie, ale również o ruchach ekstremistów islamskich na Bliskim Wschodzie. Zdaniem komitetu doradczego EPP Unia Europejska nie może pozwolić na drastyczne konfrontacje zbrojne, nawet jeśli dzieje się to poza jej granicami, gdyż oddziałuje to na nie tylko w dalekowzrocznej perspektywie na nasze bezpieczeństwo, ale prowadzi do łamania podstawowych praw człowieka, które są fundamentem funkcjonowania Wspólnoty.

Niezwykle ciekawą próbą umiejętności negocjacyjnych europejskich polityków może okazać się priorytetowo traktowana umowa o wolnym handlu ze Stanami Zjednoczonymi. Politycy EPP postawili utworzenie tzw. Transatlantic Trade and Investment Partnership za punkt docelowy tej kadencji. Eksperci są jednak zdania, iż pełne wdrożenie TTIP do końca 2019 roku jest nierealne i powinno zostać wprowadzane stopniowo, a z upływem czasu być poszerzane o kolejne sektory. Przewlekłość toczących się rozmów po obu stronach Atlantyku spowodowana jest rozbieżnością regulacji prawnych dotyczących wymiany towarów i norm jakościowych. Nie oznacza to, że standardy któregoś z państw są gorsze, gdyż z reguły zamierzenia zarówno Amerykańskich i Europejskich legislatorów mają ten sam cel- ochronę konsumentów. Problem natomiast tkwi w tym, iż obie strony w tych samych obszarach znalazły zróżnicowane koncepcje, których standaryzacja jest głównym problemem negocjowanej umowy.

Mimo tylu trudnych do rozwiązania problemów, mam wrażenie, że Europa znajduje się w kluczowym momencie dla jej przyszłości, a rozpoczynający pracę jako Przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk będzie miał w nim wyjątkową rolę do odegrania.

Spotkanie z Wilfried Martens Centre for European Studies zorganizowane było we współpracy z European Democrat Students, która jest oficjalną studencką organizacją Europejskiej Partii Ludowej.

Zapraszam do odwiedzin profilu Sekretariatu Międzynarodowego SMD na Facebooku oraz witryny Wilfried Martens Centre for European Studies

Tomasz Kaniecki

10614177_10153148196324046_6821051695122019879_n