SMD w Wyszehradzie. V4 Youth Conference in Hungary

09/12/2014 | #konferencja #V4 #Wyszehrad

W dniach 5-7 grudnia 2014 roku Łukasz Borkowski z Tomaszem Kanieckim udali się z wizytą do Wyszehradu w celu uczestnictwa w międzynarodowej konferencji organizacji młodzieżowych Grupy Wyszehradzkiej z udziałem Rumunii, Serbii, Chorwacji i Ukrainy.

Spotkanie przybrało formę platformy do wymiany spostrzeżeń dotyczących udanej transformacji politycznej i gospodarczej regionu. Paneliści, w tym Zbigniew Krużyński – Narodowy Koordynator Współpracy Wyszehradzkiej w MSZ, zgodnie stwierdzili, że współpraca wyszehradzka jest najskuteczniejszym forum regionalnym w Europie Środkowej i z pewnością nie wyczerpała jeszcze swojego potencjału.

W trakcie konferencji upewniliśmy się, że młodzież z krajów V4 łączy entuzjazm dla integracji europejskiej, ale też chęć decydowania o własnym losie, przekonanie, że o edukację i rozwój trzeba dbać wspólnie. Nie boi się zmian ani wyzwań globalizacji, ale chce aktywnie współtworzyć zjednoczoną Europę Środkową. Uczestnicy postanowili sobie za cel dalsze wzmocnienie pozycji naszych państw na arenie międzynarodowej oraz zagęszczenie sieci powiązań, także społecznych pomiędzy państwami V4. Nasi przedstawiciele podkreślili również potrzebę wzmocnienia dialogu w kwestii promocji kontaktów kulturowych między krajami.

Współpraca wyszehradzka sięga korzeniami czasów wspólnej walki na rzecz przemian demokratycznych oraz nielegalnych wówczas kontaktów Solidarności Polsko Czechosłowackiej i Solidarności Polsko-Węgierskiej. Po odzyskaniu wolności, dzięki Deklaracji Wyszehradzkiej z 15 lutego 1991 r., współpracę tę podnieśliśmy do rangi międzypaństwowej i do dnia dzisiejszego umacniamy jej pozycję na politycznej mapie kontynentu.

Relacje z organizacjami z Grupy Wyszehradziej są dla naszego stowarzyszenia bardzo ważne. Z tego powodu SMD aktywnie wspiera dialog i współpracę na szczeblu młodzieżowym.

Za doskonałą organizację i gościnność serdecznie dziękujemy naszym przyjaciołom z węgierskiej organizacji Fidelitas.