Deutschlandtag der Junge Union 2014 [RELACJA]

23/09/2014 | #DLT14 #JungeUnion

W dniach 19-21 września w Inzell w Bawarii odbyła się doroczna konwencja Junge Union – zaprzyjaźnionej z nami młodzieżówki niemieckich partii CDU/CSU. Podczas trzech dni obrad delegaci dokonali wyboru nowych władz organizacji a także wspólnie z zaproszonymi gośćmi z Europy i ze Świata dyskutowali o najważniejszych wyzwaniach stojących przed naszą generacją. W tym gronie Stowarzyszenie Młodzi Demokraci reprezentowali: Przewodniczący – Konrad Zaradny oraz odpowiedzialny za sprawy międzynarodowe Wiceprzewodniczący – Łukasz Borkowski.

Głównym gościem pierwszego dnia obrad była Kanclerz Niemiec Angela Merkel, gorąco przyjęta przez uczestników konwencji. W swoim wystąpieniu prezentowała główne założenia polityki gospodarczej swojego rządu oraz mówiła o toczących się negocjacjach w sprawie ustanowienia strefy wolnego handlu pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską. Przewodniczący SMD Konrad Zaradny miał okazję do osobistego spotkania z Panią Kanclerz. W krótkiej rozmowie dotyczącej relacji pomiędzy Polską a Niemcami podkreślił rolę Junge Union i Młodych Demokratów we wzajemnym zbliżeniu naszych krajów.

Zwracając się do uczestników Konwencji Przewodniczący SMD Konrad Zaradny poruszył m.in.: kwestie przyjaźni polsko-niemieckiej, przyszłości młodych ludzi w Europie, a także dobrych wzorców odpowiedzialnego przywództwa Donalda Tuska i Angeli Merkel, jako liderów nie tylko Polski i Niemiec, ale przede wszystkim całej Europy. Zasadniczą kwestią, na której skupił się przewodniczący była obecna sytuacja na Ukrainie. „W trudnych czasach skomplikowanych relacji z Rosją, szczególnie ważne jest, żeby młoda centroprawica z Polski i Niemiec oraz całej Europy mówiła jednym donośnym głosem! (…) nie ma zgody w sprawie naruszenia integralności terytorialnej Ukrainy!” – powiedział Konrad Zaradny.

Punktem kulminacyjnym pierwszego dnia obrad był wybór nowego Przewodniczącego Junge Union. Obecny lider – Phillip Missfelder, który ukończył niedawno 35. rok życia, a więc górną granicę wieku członkostwa w Junge Union, pożegnał się ze swoim stanowiskiem po 12 latach sprawowania funkcji. Jest to niekwestionowany rekord wśród wszystkich przywódców młodzieżowych organizacji politycznych w Europie. O funkcję jego następcy ubiegało się dwóch kandydatów. Dotychczasowy Wiceprzewodniczący JU Benedict Poettering oraz Paul Ziemiak – Przewodniczący landowej organizacji JU w Nadrenii Północnej – Westfalii. Ostatecznie wynikiem 62% do 38% głosów zwyciężył ten drugi co zostało owacyjnie przyjęte przez zgromadzonych na sali delegatów. Warto wspomnieć, co także podkreślał w swoim przemówieniu 29-letni Ziemiak, że z pochodzenia jest on Polakiem. Urodził się w 1985 roku w Szczecinie, zaś gdy miał trzy lata jego rodzina przeprowadziła się do Niemiec. Nowy Szef Junge Union współpracował już w przeszłości z Naszym Stowarzyszeniem. W zeszłym roku wraz z delegacją z Nadrenii Północnej – Westfalii odwiedził on Katowice, gdzie wraz z Młodymi Demokratami z Regionu Śląskiego wziął udział we wspólnej konferencji [fotorelacja].

Uczestnictwo w konwencji Junge Union było także okazją do wielu ciekawych spotkań i rozmów. Wśród ponad 80 gości zagranicznych byli przedstawiciele organizacji z Europy i ze Świata. Jednym z nich był Sebastian Kurz – Minister Spraw Zagranicznych Austrii oraz Przewodniczący Młodej Austriackiej Partii Ludowej – organizacji od lat współpracującej z Młodymi Demokratami. Spotkanie było okazją do omówienia wspólnych działań na forum YEPP – młodzieżówki Europejskiej Partii Ludowej.

Podsumowując tegoroczne obrady Deutschlandtag jeszcze raz gratulujemy nowemu Przewodniczącemu Junge Union. Mamy silne przekonanie, że dobra od lat współpraca pomiędzy naszymi organizacjami będzie kontynuowana, a w najbliższym czasie jeszcze bardziej się pogłębi.

 


 

Młodzi Demokraci na konwencji Junge Union Deutschlandtag 2013

22/11/2013 | #JungeUnion #Niemcy

W dniach 13 – 17 listopada 2013 przedstawiciele S”MD” Łukasz Borkowski i Jan Ciaptacz reprezentowali Stowarzyszenie na odbywającej się w Erfurcie, corocznej konwencji Junge Union – młodzieżówki rządzącej w Niemczech CDU/CSU. Sam zjazd poprzedzony był specjalnym programem dla międzynarodowych gości, zorganizowanym przez Fundację Konrada Adenauera. Nasza delegacja znalazła się wśród 13 innych z całego świata (między innymi: Argentyny, Australii, Hiszpanii, Izraela czy Tanzanii). Program dla  gości międzynarodowych opierał się przede wszystkim na serii inspirujących spotkań z politykami niemieckimi. Nasi reprezentanci mieli okazję poznać deputowanych do Bundestagu wywodzących się z szeregów Junge Union oraz dyskutować z głównymi aktorami lokalnej sceny politycznej Turyngii.

Już pierwszego dnia odbyło się spotkanie z udziałem Marka Hauptmanna Sekretarzazaza ds. międzynarodowych Junge Union, a od września również posła do Bundestagu, Younessa Quaqasse – członka zarządu CDU a także Stefana Gruhnera – przewodniczącego JU w Turyngii. Rozmowy skupiały się na pozycji Junge Union w niemieckiej polityce. Jest to największa młodzieżowa organizacja polityczna w Niemczech licząca 120 tysięcy członków, posiadająca także silną reprezentację w Bundestagu – 27 posłów, wybranych we wrześniowych wyborach parlamentarnych to członkowie JU.

Erfurt – stolica Turyngii leży w byłej NRD gdzie bardzo silna jest pamięć o rządach komunistycznego reżimu. Miliony Niemców próbowało uciekać na Zachód, za co byli dotkliwie represjonowani. W Erfurcie znajduje się jedno z wielu byłych więzień Stasi, które mieliśmy możliwość zobaczyć. Aktualnie, obiekt poddawany jest adaptacji aby uruchomić w nim placówkę muzealno-edukacyjną upamiętniającą ofiary bezpieki.

Kolejny dzień był również szansą na zdobycie ciekawych doświadczeń między innymi podczas dyskusji z wiceprzewodniczącą Fundacji Konrada Adenauera i zarazem sekretarzem kraju związkowego Turyngia – Hildigund Neubert. Głównym tematem rozmowy była działalność KAS oraz ogólna pozycja fundacji politycznych u naszych zachodnich sąsiadów. Powodowani doświadczeniem lat trzydziestych Niemcy uznali bowiem, że ważnym filarem budowania nowego, powojennego społeczeństwa musi być edukacja obywatelska. Jak wspomniała Pani Neubert: „Republika Weimarska umarła, bo nie było w niej demokratów”. Stąd ogromna dziś rola fundacji politycznych, powstałych jeszcze w latach 50. i nieustannie promujących idee demokratyczne.

Tego samego dnia odbyło się spotkanie z Christine Lieberknecht, piastującą urząd Premiera Turyngii. Pani Premier wspominała o tym, co w jej Landzie udało się osiągnąć w ostatnich latach – jest to bowiem obszar o najmniejszym bezrobociu oraz najniższej przestępczości wśród Krajów Związkowych wchodzących w skład byłej NRD. Niezwykle ciekawa była też dyskusja dotycząca lokalnej sceny politycznej Turyngii, gównie z powodu bardzo wysokich wyników postkomunistycznej partii „die Linke” będącej głównym rywalem tamtejszej CDU.FOTO 004Wieczorem miało miejsce jeszcze jedno spotkanie, tym razem z dr Mario Voigtem – sekretarzem generalnym CDU w Turyngii, który opowiadał o strategii partii w konfrontacji wyborczej z „die Linke” oraz współpracy z koalicyjną SPD a także o tym jak udało się Chrześcijańskim Demokratom nieprzerwanie przez 23 lata od Zjednoczenia, sprawować rządy i cieszyć zaufaniem wyborców. Mówił także o niekorzystnych prognozach i kryzysie demograficznym, który jest głównym problemem i wyzwaniem stojącym nie tylko przed władzami Turyngii, innych Landów ale i całych Niemiec.

Kolejny dzień był okazją do zapoznania się z funkcjonowaniem mediów w Niemczech. Warty odnotowania jest fakt, iż na tamtejszym rynku medialnym bardzo silna jest pozycja prasy lokalnej. Okazją do tego były odwiedziny w  redakcji TLZ (Thüringische Landeszeitung) gdzie z  redaktor naczelna Gerlinde Sommer opowiadała o oddziaływaniu prasy regionalnej na politykę, a także o tradycjach niemieckiego dziennikarstwa w dawnej NRD.

Następnego dnia gazeta zamieściła także relację z wizyty gości zagranicznych w redakcji.FOTO 008Głównym punktem wizyty były jednak trzydniowe obrady Federalnego Kongresu Junge Union w Erfurcie. W zjeździe wzięło udział ponad 1000 osób, w tym delegaci, goście zagraniczni i przedstawiciele niemieckiej sceny politycznej.

A oto krótka filmowa relacja z Deutschlandtag 2013:

Głównym mówcą i honorowym gościem pierwszego dnia obrad była Kanclerz Angela Merkel. W owacyjnie przyjętym wystąpieniu podziękowała wszystkim członkom Junge Union za ogrom pracy i zaangażowania w zwycięską kampanię wyborczą. Mówiła także o programie na nadchodzące cztery lata rządów i toczących się negocjacjach koalicyjnych. Poniżej znajduje się nagranie wystąpienia Pani Kanclerz:

FOTO 013Tego samego dnia głos zabrali także zagraniczni goście – przedstawiciele zaprzyjaźnionych organizacji. W imieniu S”MD” przemawiał Sekretarz ds. Międzynarodowych Łukasz Borkowski, który w swoim wystąpieniu podkreślił znaczenie stosunków polsko-niemieckich dla współczesnej Europy oraz rolę jaką w ich budowaniu odegrali szefowie rządów: Tadeusz Mazowiecki oraz Helmut Kohl.

Kolejny dzień obrad uświetniły wystąpienia Przewodniczącego frakcji CDU/CSU w Bundestagu Volkera Kaudera,  Premier Turyngii Christine Lieberknecht oraz wielu innych będących w szeregach Junge Union bądź wywodzących się z nich polityków.

Głównym gościem był komisarz UE ds. energii Günther Oettinger, który mówił o przyszłorocznych wyborach do Parlamentu Europejskiego oraz o wyzwaniach stojących przed całą UE. W swoim wystąpieniu stanowczo opowiedział się między innymi za utrzymaniem zasady wedle której każdemu państwu członkowskiemu przysługuje jeden reprezentant w Komisji Europejskiej. Delegacja S”MD” miała okazję aby spotkać się z Komisarzem i porozmawiać z nim osobiście. Głównym tematem była przyszłość wydobycia gazu łupkowego i działania podejmowane przez KE na tym polu.FOTO 016Drugi dzień obrad zakończyła ekumeniczna msza w Katedrze w Erfurcie. CDU, CSU oraz Junge Union są organizacjami silnie stojącymi na gruncie wartości chrześcijańsko-demokratycznych łącząc w sobie nurty zarówno katolicki jak i protestancki.FOTO 017Wizyta w Niemczech oraz możliwość uczestnictwa w konwencji była świetną okazją do umocnienia wzajemnych kontaktów S”MD” z Junge Union. Warto przy tej okazji wspomnieć iż nasza współpraca nie ogranicza się tylko do płaszczyzny międzynarodowej, ale odbywa się także na szczeblu naszych struktur w Landach i Regionach. Jesteśmy przekonani, że w najbliższym czasie będzie ona jeszcze bardziej owocna.

Relację przygotował Sekretariat Międzynarodowy: Jan Ciaptacz i Łukasz Borkowski.

Deutschlandtag 2013

21/11/2013 | #blog #JungeUnion #Niemcy

W miniony weekend miałem przyjemność reprezentować SMD podczas tegorocznej konwencji naszych niemieckich kolegów z Junge Union – Deutschlandtag 2013 odbywającej się w Erfurcie. Poniżej zamieszczam przetłumaczony na język polski tekst mowy, którą wygłosiłem podczas pierwszego dnia obrad.

Drodzy Przyjaciele!

Po pierwsze, chciałbym bardzo serdecznie podziękować za zaproszenie na Deutschlandtag i okazję, aby być tu razem z Wami. To dla mnie zaszczyt móc przemawiać w tym miejscu.

Z okazji niedawnych, wrześniowych wyborów do Bundestagu chciałbym pogratulować Wam wielkiego sukcesu. Jestem pewien, że to wspaniałe wyborcze zwycięstwo nie byłoby możliwe bez pracy, wysiłku i zaangażowania tysięcy z Was. To jest Wasze wielkie zwycięstwo!
Dlatego też chciałbym pogratulować wszystkim nowo wybranym deputowanym wywodzącym się z Junge Union i życzyć im dużo szczęścia i sukcesów na najbliższe cztery lata.

Nikomu nie trzeba przypominać, że my – Polacy i Niemcy – tak jak i Junge Union oraz Młodzi Demokraci, mamy ze sobą wiele wspólnego.

Dzięki staraniom naszych wielkich mężów stanu – Kanclerza Helmuta Kohla i Tadeusza Mazowieckiego, pierwszego Premiera po upadku Komunizmu w Polsce, możemy dziś tworzyć nową, wspólną historię naszych narodów. I to dzieje się każdego dnia. Polsko-Niemiecka współpraca jest obecnie bardzo ważną częścią europejskiej polityki. Dobitnym tego przykładem są świetne relacje pomiędzy Kanclerz Merkel i Premierem Tuskiem.

Nas, młodych – Junge Union i Młodych Demokratów – łączą również doskonałe relacje. Współpracujemy razem nie tylko na szczeblu międzynarodowym w YEPP i innych organizacjach, lecz także na poziomie naszych struktur w Regionach i Landach. Mam głęboką nadzieję, że w przyszłości nasza współpraca będzie jeszcze bardziej owocna.

Na koniec, chciałbym jeszcze raz pogratulować Philipowi [Mißfelderowi – Przewodniczący JU], Benedictowi [Pötteringowi – Wiceprzewodniczący JU a także Wiceprzewodniczący YEPP] oraz całemu Zarządowi Krajowemu Junge Union oraz życzyć Wam silnej i „mającej przyszłość” [org. zukunftsfähige – nawiązanie do hasła tegorocznej konwencji – „Deutschland zukunftsfähig machen“] Junge Union.

Dziękuję bardzo!