Młodzieżowa Rada Miasta Gdyni

10/03/2011 | #gdynia


Damian Trawicki www.damiantrawicki.com

Ustawa o samorządzie gminnym dopuszcza istnienie fakultatywnego organu samorządu terytorialnego o charakterze konsultacyjnym, jakim są Młodzieżowe Rady Miast.

Młodzieżowe rady tworzone są przez grupę młodych ludzi, którzy zostali wybrani przez swoich rówieśników w demokratycznych wyborach organizowanych najczęściej w szkołach. Pełnią rolę reprezentacji młodzieży na danym terenie i mają na celu uwrażliwianie władz samorządowych na potrzeby młodych mieszkańców oraz wyrażanie opinii o działaniach organów samorządu terytorialnego w zakresie dotyczącym młodzieży. Więcej informacji