Podsumowanie akcji krajowej – Pomoc dla Majdanu

19/03/2014 | #DoSomething #euromaidan #Ukraina

W dniach od 27 stycznia do 15 lutego 2014 roku Stowarzyszenie „Młodzi Demokraci” przeprowadziło ogólnokrajową akcję „Ukraina 2014” polegającą na zorganizowaniu zbiórki rzeczy dla protestujących na Majdanie i ich rodzin.

Akcja odbyła się w 13 regionach, co łącznie przełożyło się na 30 punktów zbiórki znajdujących się m.in. w Kielcach, Gorzowie Wielkopolskim, Białymstoku, Łodzi, Warszawie, Olsztynie, Szczecinie, Bełchatowie, Toruniu, Katowicach, Poznaniu, Koszalinie, Lublinie, Sopocie, Krakowie czy we Wrocławiu, a zaangażowały się w nią biura regionalne PO, Parlamentarzyści, Posłowie do Parlamentu Europejskiego oraz każdy kto po prostu chciał okazać swoją pomoc oraz solidarność wobec mieszkańców Ukrainy (np. uczniowie, przedsiębiorcy, osoby prywatne, organizacje pozarządowe, studenci).

Celem akcji było zebranie w jak najszybszym czasie możliwie jak najwięcej darów dla Kijowa i dzięki pełnej mobilizacji udało się go zrealizować. W przeciągu trochę ponad 2 tygodni udało nam się zebrać ponad 500 paczek o łącznej wadze 3,5 tony, zwierających ciepłą odzież (czapki, szaliki, kurtki, swetry), koce, śpiwory, żywność z długim terminem przydatności (np. mąka, makarony, ryż, kasza, cukier, zupki w proszku, konserwy), obuwie, środki opatrunkowe i odkażające, lekarstwa, środki czystości.

Zebrane dary zostały przekazane do Cerkwi i Monasteru Ojców Bazylianów pod wezwaniem Zaśnięcia Najświętszej Bogurodzicy i Świętego Jozafata w Warszawie (ubrania, żywność) oraz do Fundacji Otwarty Dialog (leki i opatrunki) celem ich dalszego przetransportowanie na Ukrainę lub zawiezione bezpośrednio do Kijowa.

Ponadto Młodzi Demokraci biorą udział w licznych pokojowych wiecach poparcia dla Ukrainy i tym samym dla zachodzących w niej demokratycznych przemian, a także jeżdżą na Ukrainę jako obserwatorzy.

Młodzi Demokraci na Ukrainie

01/02/2014 | #euromaidan #misjaODF #Ukraina

[aktualizacja] Podsumowanie misji pod linkiem

W piątek, 31 stycznia, dzięki uprzejmości Fundacji „Otwarty Dialog” do Kijowa wyruszyli reprezentanci Stowarzyszenia „Młodzi Demokraci” – członek zarządu krajowego Konrad Wnorowski i sekretarz Regionu Podlaskiego Robert Jabłoński. Poniżej ich relacja z wyprawy:

4 II: Wtorek w Kijowie upłynął pod znakiem kolejnych procesów opozycjonistów. Byłem dziś na głośnej rozprawie studenta, którego zamknięto w areszcie kilkanaście dni temu, a za jego osobę poręczyli ludzie kultury i sztuki. Zmieniono mu środek zapobiegawczy z aresztu na areszt domowy. Oprócz tego po całym dniu w sądzie widziałem łzy szczęścia matek i żon które z utęsknieniem czekały na werdyktu sądu. Kilku osobom orzeczono areszt domowy,ale niestety kilku opozycjonistom odroczono rozprawy i nie zostali dziś wypuszczeni. Zadziwia mnie to że średnia wieku prokuratorów występujących przed sądem apelacyjnym to około 27 lat… Doszły do nas dziś informacje o ciągłych represjach na wschodzie Ukrainy – to niestety bardzo zła informacja. Jak powszechnie wiadomo zatrzymano dziś transport darów dla Majdanie zebranych w Polsce  :(
Załączam kilka zdjęć z dzisiejszego dnia, a wśród nich fotografia tablicy na której umieszczane są łuski po nabojach, którymi strzelano do protestujących.

3 II: Poniedziałek był bardzo pracowity. Do godziny 14 przebywaliśmy w roli obserwatorów na rozprawach w sądzie apelacyjnym w Kijowie. Przedmiotem posiedzeń było rozpatrzenie wniosków zamkniętych w więzieniu opozycjonistów o zamianę środków zapobiegawczych z aresztu na poręczenie (którego udzielali posłowie opozycji) – we wszystkich sprawach sąd postanowił o zastosowaniu aresztu domowego, co odbiło się głośnym echem w niezależnych, ukraińskich mediach, bo 5 osób wypuszczono z aresztów. Spotkaliśmy także protestujące matki milicjantów oraz osób protestujących, które wykazały sprzeciw wobec działań władz w wyniku czego dochodzi do narażenia ich dzieci na niebezpieczeństwo podczas potencjalnych zamieszek. Na koniec dnia byliśmy w budynku administracji przejętym przez opozycjonistów. Obecnie mieści się tam siedziba sztabu protestujących. Niezwykle budujące są postawy osób przebywających na Majdanie, częstowano nas kanapkami, gorącą herbata i stale dziękowano za wsparcie. Łza w oku i emocje nie do opisania ;)

2 II: Kolejny dzień na Majdanie się kończy, oprócz przemówień liderów opozycji rozmawiałem z działaczami studenckimi, którzy opowiadali o represjach na studentach zaangażowanych w protesty m.in. Wpływ ministerstwa na wyniki egzaminów, specjalne komisje lustrujące studentów oraz wydalanie z uczelni na wniosek urzędników administracji centralnej. Jutro wybieram się na rozprawę sądową opozycjonistów oraz będę kontynuował rozmowy z liderami organizacji studenckich. Wiele osób ciepło nas przywitało na Majdanie dziękując za to że przyjechaliśmy jako obywatele UE i przede wszystkim Polski, do jutra!

1/2 II: Już dotarliśmy do Kijowa, śpimy obok Majdanu, jutro ruszamy.

1 II: Dorohusk_inPrzejście graniczne w Dorohusku, za chwilę przekraczamy granicę, z informacji jakie krążą strona ukraińska wnikliwie kontroluje wszystkie autokary, które wyjeżdżają z Polski na teren Ukrainy. Mieliśmy jechać wczoraj do Kijowa ale bez podania przyczyny kurs odwołano kilka godzin przed wyjazdem. Jak wynika z rozmów pasażerów najgorszy fragment podróży to przejście odprawy na granicy ukraińskiej…

Wiec poparcia dla Ukrainy w Gdańsku

27/01/2014 | #euromaidan #Gdansk #Ukraina

W niedzielę, 26 stycznia br. Gdańscy Młodzi Demokraci zorganizowali wiec poparcia i solidarności z opozycją ukraińską. Ok godziny 16.30 przy opadach śniegu i siarczystym mrozie, w obecności przedstawicieli mediów i Policji Młodzi Demokraci z Gdańska zapalili znicze pod Konsulatem Generalnym Ukrainy by upamiętnić ofiary starć na kijowskim Euromajdanie. W ten sposób Młodzi Demokraci wyrazili również sprzeciw wobec brutalnych działań milicji ukraińskiej oraz polityki prezydenta Janukowycza i premiera Azarowa. Wiec odbył się w atmosferze zadumy i spokoju w asyście policji.

Relację nadesłało Koło Gdańsk

Ukraina 2014 – pomoc dla Majdanu

| #DoSomething #euromaidan #Ukraine

W dniach od 27.01 do 15.02.2014 roku Stowarzyszenie „Młodzi Demokraci” przeprowadzi ogólnokrajową akcję „Ukraina 2014” polegającą na zorganizowaniu zbiórki rzeczy, których potrzebują protestujący na Majdanie: ciepła odzież, koce, żywność, obuwie, środki opatrunkowe.
W tej szczególnej chwili powinniśmy pamiętać o wszystkich tych, którzy walczą o demokrację, oraz partycypację w życiu społecznym i politycznym swojego kraju. Powinniśmy także wspierać ich w dążeniu do uczestnictwa w wielkim projekcie jakim jest Unia Europejska.
Celem akcji jest, aby w jak najszybszym czasie zbierać możliwie jak najwięcej darów dla Kijowa i stąd jej ogólnokrajowy, otwarty charakter oraz zaangażowanie czołowych polityków Platformy Obywatelskiej.
Pokażmy solidarność z mieszkańcami Ukrainy walczącymi o swoje prawa i lepszą przyszłość.

У днях від 27.01 до 15.02.2014 року Товариство „Молоді Демократи” проведе загальнодержавну акцію „Україна2014” , котра полягає в організуванні збору речей, яких потребують протестуючі на Євромайдані: теплий одяг,ковдри, продовольство, взуття, медикаменти. У цей особливий момент ми повинні пам’ятати про всіх тих, хто бориться за демократію і приймає участь в громадському і політичному житті своєї країни, а також підтримувати їх в прагненні до участі у великому проекті, яким є Європейський союз. Метою акції є в найшвидшому часі зібирати якомога більше подарунків для Києва і звідси її загальнодержавний, відкритий характер , а також ангажування провідних політиків Громадянської Платформи. Покажімо солідарність з мешканцями України, котрі борються за свої права і краще майбутнє.

Wydarzenie na Facebooku

Kraków: znicz dla ofiar euromajdanu

22/01/2014 | #euromaidan #Ukraine

W związku z dzisiejszymi wydarzeniami na Ukrainie Młodzi Demokraci z Krakowa zapalili symboliczne znicze pod Konsulatem tego kraju w geście solidarności z ofiarami.

Krk_znicz

Relację nadesłało Koło Kraków