The Digital Century & SMD w gronie EDS

04/03/2015 | #Bruksela #EDS #EPP

SMD członkiem największej w Europie organizacji studenckiej EPP – European People’s Party– European Democrat Students!

W technologiach cyfrowych drzemie ogromny potencjał, który można odblokować z korzyścią dla obywateli w Europie. Takie wnioski płyną z efektów pracy naszego stowarzyszenia na EDS Winter University w Brukseli, gdzie SMD uzyskało również status członka obserwatora największej w Europie organizacji studenckiej – European Democrat Students.

Zaangażowanie SMD w sprawy międzynarodowe systematycznie rośnie. Zarówno gospodarczy jak i społeczny rozwój naszego kraju skłoniły zarząd EDS do nawiązania współpracy z naszym stowarzyszeniem w celu poszerzenia europejskiej świadomości politycznej wśród polskich studentów. W młodym pokoleniu drzemie ogromny potencjał. Polska jest tego szczególnym przykładem – powiedział były Przewodniczący Rady Europejskiej, Herman van Rompuy podczas spotkania z nami w belgijskiej siedzibie Google
w Brukseli.

Świadomi różnic w poziomie cyfryzacji krajów w całej Unii, podczas EDS Winter University, podjęliśmy próby klasyfikacji granic, które nadal są przeszkodą dla w pełni funkcjonalnego jednolitego rynku cyfrowego – jednego z głównych priorytetów Komisji pod przewodnictwem Jeana-Claude’a Junckera. Zaproponowane przez przedstawicieli organizacji członkowskich rozwiązania to przede wszystkim:

– stałe badanie powszechności oraz umiejętności korzystania z Internetu w poszczególnych krajach członkowskich,

– wprowadzenie ułatwień zmniejszających przeszkody związane z handlem elektronicznym

– cyfryzacja usług publicznych

Młodzi obywatele Unii Europejskiej chcą dostępu online do zasobów, a my musimy im to ułatwić – taki wniosek płynie z szeregu przeprowadzonych spotkań z politykami Europejskiej Partii Ludowej (EPP) oraz przedstawicielami biznesu IT, takich jak Google i Microsoft.

Miło jest nam również poinformować, iż następne wydarzenie European Democrat Students odbędzie się w dniach 21-26 kwietnia w Warszawie.

Organizacja EDS, European Democrat Students powstała w 1961 z inicjatywy Ring Christlich-Demokratischer Studenten (Niemcy), Høyres Studenter (Norwegia), Fria Moderata Studenterforbund (Szwecja) i Aktionsgemeinschaft (Austria). EDS jest oficjalną studencką organizacją Europejskiej Partii Ludowej (Europeans People´s Party), reprezentującą w sumie 1.600.000 Studentów z ponad 40 studenckich organizacji z Europy i jej sąsiedztwa.

Spotkanie młodych posłów “EPP Young Members Network” w Polsce

28/09/2013 | #EPP #Gdansk

headKonferencje członków grupy EPP Young Members Network (YMN) odbyły się w Sopocie i Gdańsku, od 19-21 września 2013. Młodzi, krajowi i europejscy parlamentarzyści debatowali nt. „Polityki spójności: Skuteczne inwestycje strukturalne dla wszystkich UE”, „Regiony „, „Trzecia generacja praw człowieka” i ” Polityka morska :Przyszłość przemysłu stoczniowego w UE : wyzwania dla przemysłów GLOCAL ‚.

Więcej informacji