Podsumowanie akcji krajowej – Pomoc dla Majdanu

19/03/2014 | #DoSomething #euromaidan #Ukraina

W dniach od 27 stycznia do 15 lutego 2014 roku Stowarzyszenie „Młodzi Demokraci” przeprowadziło ogólnokrajową akcję „Ukraina 2014” polegającą na zorganizowaniu zbiórki rzeczy dla protestujących na Majdanie i ich rodzin.

Akcja odbyła się w 13 regionach, co łącznie przełożyło się na 30 punktów zbiórki znajdujących się m.in. w Kielcach, Gorzowie Wielkopolskim, Białymstoku, Łodzi, Warszawie, Olsztynie, Szczecinie, Bełchatowie, Toruniu, Katowicach, Poznaniu, Koszalinie, Lublinie, Sopocie, Krakowie czy we Wrocławiu, a zaangażowały się w nią biura regionalne PO, Parlamentarzyści, Posłowie do Parlamentu Europejskiego oraz każdy kto po prostu chciał okazać swoją pomoc oraz solidarność wobec mieszkańców Ukrainy (np. uczniowie, przedsiębiorcy, osoby prywatne, organizacje pozarządowe, studenci).

Celem akcji było zebranie w jak najszybszym czasie możliwie jak najwięcej darów dla Kijowa i dzięki pełnej mobilizacji udało się go zrealizować. W przeciągu trochę ponad 2 tygodni udało nam się zebrać ponad 500 paczek o łącznej wadze 3,5 tony, zwierających ciepłą odzież (czapki, szaliki, kurtki, swetry), koce, śpiwory, żywność z długim terminem przydatności (np. mąka, makarony, ryż, kasza, cukier, zupki w proszku, konserwy), obuwie, środki opatrunkowe i odkażające, lekarstwa, środki czystości.

Zebrane dary zostały przekazane do Cerkwi i Monasteru Ojców Bazylianów pod wezwaniem Zaśnięcia Najświętszej Bogurodzicy i Świętego Jozafata w Warszawie (ubrania, żywność) oraz do Fundacji Otwarty Dialog (leki i opatrunki) celem ich dalszego przetransportowanie na Ukrainę lub zawiezione bezpośrednio do Kijowa.

Ponadto Młodzi Demokraci biorą udział w licznych pokojowych wiecach poparcia dla Ukrainy i tym samym dla zachodzących w niej demokratycznych przemian, a także jeżdżą na Ukrainę jako obserwatorzy.

Ukraina 2014 – pomoc dla Majdanu

27/01/2014 | #DoSomething #euromaidan #Ukraine

W dniach od 27.01 do 15.02.2014 roku Stowarzyszenie „Młodzi Demokraci” przeprowadzi ogólnokrajową akcję „Ukraina 2014” polegającą na zorganizowaniu zbiórki rzeczy, których potrzebują protestujący na Majdanie: ciepła odzież, koce, żywność, obuwie, środki opatrunkowe.
W tej szczególnej chwili powinniśmy pamiętać o wszystkich tych, którzy walczą o demokrację, oraz partycypację w życiu społecznym i politycznym swojego kraju. Powinniśmy także wspierać ich w dążeniu do uczestnictwa w wielkim projekcie jakim jest Unia Europejska.
Celem akcji jest, aby w jak najszybszym czasie zbierać możliwie jak najwięcej darów dla Kijowa i stąd jej ogólnokrajowy, otwarty charakter oraz zaangażowanie czołowych polityków Platformy Obywatelskiej.
Pokażmy solidarność z mieszkańcami Ukrainy walczącymi o swoje prawa i lepszą przyszłość.

У днях від 27.01 до 15.02.2014 року Товариство „Молоді Демократи” проведе загальнодержавну акцію „Україна2014” , котра полягає в організуванні збору речей, яких потребують протестуючі на Євромайдані: теплий одяг,ковдри, продовольство, взуття, медикаменти. У цей особливий момент ми повинні пам’ятати про всіх тих, хто бориться за демократію і приймає участь в громадському і політичному житті своєї країни, а також підтримувати їх в прагненні до участі у великому проекті, яким є Європейський союз. Метою акції є в найшвидшому часі зібирати якомога більше подарунків для Києва і звідси її загальнодержавний, відкритий характер , а також ангажування провідних політиків Громадянської Платформи. Покажімо солідарність з мешканцями України, котрі борються за свої права і краще майбутнє.

Wydarzenie na Facebooku