Spotkanie „Council of Members” Europejskiego Forum Młodzieży

23/04/2015 | #Bruksela #ForumMłodych #PROM

W dniach 17-18 kwietnia odbyło się w Brukseli spotkanie organizacji członkowskich „Council of Members” Europejskiego Forum Młodzieży. Polską Radę Organizacji Młodzieżowych, która od listopada 2014 roku jest członkiem – kandydatem Forum, reprezentował Adam Smuga – członek Stowarzyszenia „Młodzi Demokraci”.

Podczas Council of Members rozmawiano m.in. o problemach wykluczenia społecznego młodzieży, a także o zatrudnieniu młodych. Europejskie Forum Młodzieży przygotowało dwie rezolucje dotyczące tych kwestii, które w trakcie spotkania zostały przegłosowane i zaakceptowane jako oficjalne stanowisko Forum w rozmowach z organami Unii Europejskiej. Częścią spotkania był także panel dyskusyjny ds. zatrudnienia, w którym udział wzięli m.in. wicepremier Belgii Kris Peeters, a także szef Dyrekcji Generalnej KE ds. zatrudnienia, Michel Servoz.

Europejskie Forum Młodzieży to największa tego typu organizacja w Europie. Skupia zarówno międzynarodowe organizacje pozarządowe zrzeszające młodych, jak i narodowe rady młodzieży. Obecnie Forum skupia prawie 100 różnych organizacji. Polska Rada Organizacji Młodzieżowych – której członkiem jest także S”MD” – jest obecnie w trakcie starań o uzyskanie pełnego członkostwa w Forum. Już teraz jednak Polska Rada może brać aktywny udział w spotkaniach Europejskiego Forum Młodzieży, jak choćby ostatnie spotkanie w Brukseli.

smuga

The Digital Century & SMD w gronie EDS

04/03/2015 | #Bruksela #EDS #EPP

SMD członkiem największej w Europie organizacji studenckiej EPP – European People’s Party– European Democrat Students!

W technologiach cyfrowych drzemie ogromny potencjał, który można odblokować z korzyścią dla obywateli w Europie. Takie wnioski płyną z efektów pracy naszego stowarzyszenia na EDS Winter University w Brukseli, gdzie SMD uzyskało również status członka obserwatora największej w Europie organizacji studenckiej – European Democrat Students.

Zaangażowanie SMD w sprawy międzynarodowe systematycznie rośnie. Zarówno gospodarczy jak i społeczny rozwój naszego kraju skłoniły zarząd EDS do nawiązania współpracy z naszym stowarzyszeniem w celu poszerzenia europejskiej świadomości politycznej wśród polskich studentów. W młodym pokoleniu drzemie ogromny potencjał. Polska jest tego szczególnym przykładem – powiedział były Przewodniczący Rady Europejskiej, Herman van Rompuy podczas spotkania z nami w belgijskiej siedzibie Google
w Brukseli.

Świadomi różnic w poziomie cyfryzacji krajów w całej Unii, podczas EDS Winter University, podjęliśmy próby klasyfikacji granic, które nadal są przeszkodą dla w pełni funkcjonalnego jednolitego rynku cyfrowego – jednego z głównych priorytetów Komisji pod przewodnictwem Jeana-Claude’a Junckera. Zaproponowane przez przedstawicieli organizacji członkowskich rozwiązania to przede wszystkim:

– stałe badanie powszechności oraz umiejętności korzystania z Internetu w poszczególnych krajach członkowskich,

– wprowadzenie ułatwień zmniejszających przeszkody związane z handlem elektronicznym

– cyfryzacja usług publicznych

Młodzi obywatele Unii Europejskiej chcą dostępu online do zasobów, a my musimy im to ułatwić – taki wniosek płynie z szeregu przeprowadzonych spotkań z politykami Europejskiej Partii Ludowej (EPP) oraz przedstawicielami biznesu IT, takich jak Google i Microsoft.

Miło jest nam również poinformować, iż następne wydarzenie European Democrat Students odbędzie się w dniach 21-26 kwietnia w Warszawie.

Organizacja EDS, European Democrat Students powstała w 1961 z inicjatywy Ring Christlich-Demokratischer Studenten (Niemcy), Høyres Studenter (Norwegia), Fria Moderata Studenterforbund (Szwecja) i Aktionsgemeinschaft (Austria). EDS jest oficjalną studencką organizacją Europejskiej Partii Ludowej (Europeans People´s Party), reprezentującą w sumie 1.600.000 Studentów z ponad 40 studenckich organizacji z Europy i jej sąsiedztwa.