Głosuj bez meldunku!

Głosuj bez meldunku!

21/10/2015 | #wybory

Jak głosować poza miejscem zameldowania?

Należy pobrać zaświadczenie o prawie do głosowania w swoim urzędzie Gminy/Miasta. W przypadku Warszawy urzędem właściwym do wydania takiego zaświadczenia jest Urząd Dzielnicy. Można to zrobić do 23 października, osobiście lub przez pełnomocnika. Wniosek można złożyć osobiście, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej.

Zaświadczenie o prawie do głosowania umożliwia oddanie głosu w dowolnym miejscu w kraju i za granicą.

post zaświadczenie