Stanowisko w sprawie propozycji rozszerzenia katalogu urządzeń objętych opłatą reprograficzną – tzw. podatku od smartfonów i tabletów

Stanowisko w sprawie propozycji rozszerzenia katalogu urządzeń objętych opłatą reprograficzną – tzw. podatku od smartfonów i tabletów

12/10/2014 | ##stanowisko #SMD

Wyrażamy nasz kategoryczny sprzeciw oraz apelujemy do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o wstrzymanie prac nad nowelizacją wspominanego rozporządzenia i szerokiej dyskusji nad sprawiedliwą formą zabezpieczenia interesów twórców.

Działalność artystyczna, o czym nie trzeba nikogo przekonywać, zasługuje na najwyższe uznanie. Bezsprzecznym jest fakt, że wynikające z monopolu prawnoautorskiego prawa majątkowe twórców powinny być w pełni respektowane. Interes ten winien jednak zawsze pozostawać w zgodzie z interesem społecznym. Uważamy, iż wprowadzanie nowych regulacji i objęcie opłatą reprograficzną urządzeń elektronicznych takich jak smartfony czy tablety rzeczonemu dobru wspólnemu nie służy.

W Polsce ceny smartfonów i tabletów, w stosunku do średnich zarobków, należą do najwyższych w Europie. Według prognoz, objęcie tych urządzeń opłatą reprograficzną w wysokości 1,5 – 3% może przełożyć się na wzrost ich rynkowej ceny o nawet 8-10%.
Wobec powyższego uważamy, że nakładanie na producentów tych urządzeń dodatkowej opłaty, co prowadzić może do wzrostu ich cen w obrocie detalicznym, nie służy interesowi konsumentów. Obawiamy się także, że taki krok negatywnie przełoży się na rozwój sektora rynku usług cyfrowych w Polsce – jednego z fundamentów innowacyjnej gospodarki.

Wzrost popularności smartfonów oraz tabletów przekłada się na upowszechnienie legalnych form dostępu do kultury. Szereg serwisów i aplikacji oferujących muzyke i filmy w legalnej formie zyskuje coraz szersze grono użytkowników, właśnie dzięki możliwościom oferowanym przez przenośne urządzenia multimedialne. Co więcej, wielu z producentów tego rodzaju sprzętu elektronicznego oferuje swoim klientom dostęp do internetowych sklepów z muzyką.
Naszym zdaniem rozszerzanie opłaty reprograficznej na smartfony i tablety leży w sprzeczności z jej pierwotnym zamysłem. Urządzenia te wpływają na ograniczanie zjawiska piractwa, ich użytkownicy korzystając z legalnych form dostępu do treści kultury przyczyniają się do odprowadzania należnych z tego tytułu tantiem. Rozszerzenie opłaty reprograficznej byłoby zatem krokiem głęboko niesprawiedliwym wobec ich użytkowników.

Opłata reprograficzna nałożona na smartfony i tablety będzie kolejnym parapodatkiem, który wobec wzrostu ich cen płacić będą konsumenci. Krok ten szczególnie dotknie ludzi młodych będących jedną z największych grup użytkowników sprzętu multimedialnego.
Jako Stowarzyszenie Młodzi Demokraci uważamy iż zwiększanie i nakładanie kolejnych danin leży w sprzeczności z wyznawanymi przez nas wartościami.