YEPP – „Citizens First”

YEPP – „Citizens First”

15/04/2014 | #YEPP

W dniach 3-6 kwietnia przedstawiciele Stowarzyszenia „Młodzi Demokraci” wzięli udział w Radzie YEPPu (Młodzieżówki Europejskiej Partii Ludowej), która miała miejsce na Cyprze. Stowarzyszenie podczas Rady reprezentowali: Bartosz Domaszewicz, Łukasz Borkowski oraz Maria Olszańska.

Tematem przewodnim było hasło „Citizens First” (Obywatele Pierwsi), które również jest jednym z haseł kampanii prowadzonych przez YEPP. W ramach wspomnianego projektu 10 osób z całej Unii Europejskiej opracowało 5 raportów, które dotyczyły: unii ekonomicznej, naprawy deficytu demokracji, zmniejszania biurokracji w procesie podejmowania decyzji, upraszczania skomplikowanych procedur UE oraz unii obywateli. Przedstawicielka Stowarzyszenia Młodzi Demokraci, Maria Olszańska, wraz przedstawicielem Chorwacji przygotowywała raport na temat upraszczania skomplikowanych procedur w UE.

Podczas spotkania z przedstawicielami młodzieżówek z całej Unii Europejskiej debatowaliśmy o wszystkich raportach oraz stawianiu na pierwszym miejscu obywateli. Nasze dyskusje miały na celu doprowadzenie do jak najlepszych dla obywateli konkluzji. Większość z nich ma odzwierciedlenie w raportach „Citizens First”, które zostały zaakceptowane i przyjęte przez Radę YEPPu.

Dodatkowo mieliśmy okazję rozmawiać z wieloma przedstawicielami władz na Cyprze, co pozwoliło nam lepiej zrozumieć problemy oraz specyfikę polityki cypryjskiej. Ponadto wszystkie spotkania umożliwiły nam poszerzenie horyzontów politycznych oraz pozwoliły spojrzeć na problemy europejskie nie tylko z polskiej perspektywy.