Bez meldunku do rad dzielnic w Krakowie?

Bez meldunku do rad dzielnic w Krakowie?

06/10/2013 | #Krakow #rady_dzielnic

W czwartek odbyła się konferencja prasowa Stowarzyszenia  „Młodzi Demokraci” z koła Kraków oraz przewodniczącego Rady Miasta Krakowa – pana Bogusława Kośmidra. Młodzi Demokraci w związku ze zbliżającymi się wyborami przedstawili swój pomysł na zmianę ordynacji wyborczej do Rad Dzielnic.

KRAK dzielniceKraków jest miastem ludzi młodych, studentów, którzy bardzo często są silnie zaangażowani w życie otaczającej ich społeczności. Obecna ordynacja wyborcza do Rad Dzielnic uniemożliwia młodym ludziom, którzy zdecydowali przenieść swoje życie do Krakowa, wzięcie udziału w wyborach dzielnicowych. Stowarzyszenie „Młodzi Demokraci” Kraków przygotowało projekt zmian ordynacji wyborczej umożliwiający młodym ludziom zwiększenie udziału w życiu obywatelskim miasta poprzez możliwość bycia wybieranym do Rad Dzielnic.

Jednym z postulatów jest zmiana definicji osoby posiadającej bierne i czynne prawo wyborcze w Ordynacji Wyborczej do Rad Dzielnic. Młodzi Demokraci proponują, by te prawa posiadał każdy mieszkaniec Krakowa, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 18 lat i jest dołączony do stałego rejestru wyborców obowiązującego na obszarze działania danej Rady. Ta zmiana spowoduje wykreślenie z ordynacji konieczności posiadania stałego meldunku. Pozwoli to młodym ludziom, którzy z różnych względów nie są w stanie zdobyć stałego meldunku, poczuć się pełnoprawnymi obywatelami miasta Krakowa.

Relację nadesłało Koło Kraków